Historie

De start in september 1935

De basis van het huidige bedrijf, De Groot Luchtkanalen, werd al gelegd in 1935. Op 28 september van dat jaar besloot de heer J. de Groot, om in een periode waarin het werk niet voor het oprapen lag, zijn eigen werk te creëren en voor zichzelf te beginnen. Er werd gestart met eenvoudig las en constructiewerk. Tevens werden er ketels gefabriceerd, die als halffabricaat dienden voor compressoren. De heer De Groot wist zich al snel gesteund door zijn twee zonen. Het bedrijf J. de Groot en Zonen, gevestigd op de Laagte Kadijk in Amsterdam, was daarmee een feit.

Luchtkanalen

Het ging goed met de zaken en het aantal opdrachten groeide langzaam maar gestaag. Na de oorlogsjaren was het daarom tijd geworden om met het team van in totaal zes medewerkers te verhuizen naar een groter pand in Amsterdam. Dit bood de capaciteit om ook een start te maken met een nieuwe activiteit, te weten het fabriceren en monteren van luchtkanalen ten behoeve van de scheepvaart. Met deze activiteit waarbij maatwerk vooropstond, raakten tevens installatiebedrijven geïnteresseerd in de diensten en producten van J. de Groot en Zonen.

In 1954 volgt opvolging en in 1960 de verhuizing naar Weesp

Na het overlijden van oprichter J. de Groot Sr. in 1954 werd het bedrijf voortgezet door zijn twee zonen, Dhr. C. de Groot en Dhr. J. de Groot Jr. Zij bleven de filosofie: “Doen wat je belooft!” trouw. Het aantal grote opdrachtgevers en de omvang van de projecten bleven gestaag groeien. Als gevolg hiervan werd in 1960 wederom besloten om te verhuizen, ditmaal naar een groter pand in Weesp, waar het bedrijf ook vandaag de dag nog steeds gevestigd is. Bovendien werd er fors geïnvesteerd, teneinde het productieproces sneller en efficiënter te kunnen laten verlopen, met een grotere productiecapaciteit als resultaat.

De Groot Luchtkanalen Nijverheidslaan
Historie
Historie

Groei in de jaren 70

In de navolgende jaren werden meer en meer werkzaamheden verricht ten behoeve van kantoorpanden, industrieën en evenementenhallen, waaronder bijvoorbeeld de Martinihal in Groningen. Bovendien kreeg het bedrijf te maken met een groeiende vraag naar kantoorventilatie, een nieuw fenomeen in die tijd. Halverwege de jaren 70 is het werknemersaantal dan ook uitgegroeid tot maar liefst 40 personen.

Stagnerende markt en opvolging door Dhr. W. de Groot in 1982

Na een periode van groei kwam men langzaam aan terecht in een neerwaartse spiraal, als gevolg van stagnerende ontwikkelingen in de markt. Als de heer W. de Groot, het bedrijf in 1982 overneemt zijn er slechts tien werknemers over. Er was werk aan de winkel, en er werd actief naar nieuwe klanten gezocht. Bovendien werd wederom gezorgd voor optimalisering van het product, het productieproces en de routing. Zo werd geïnvesteerd in een plasmasnijder, werd er voortaan gewerkt met een ander soort verbindingsprofielen en werd al snel besloten om montagewerk – iets dat tot dusver in eigen beheer werd gedaan – gedeeltelijk uit te besteden. Dit alles om zich te kunnen concentreren op de kernactiviteit: “de fabricage van luchtkanalen”.

W. de Groot

Uitbreiding pand in 1998 & behalen certificaten

Dit beleid wierp haar vruchten af, waardoor het bedrijf weer langzaam aan begon te groeien. Meer klanten en meer en grotere projecten waren het resultaat. In 1998 werd dan ook besloten om het naastgelegen pand aan te kopen, om met de groei in de pas te kunnen blijven lopen. Daarmee kon een totale bedrijfsoppervlakte van maar liefst 2500 m² worden gerealiseerd.
Vervolgens werd besloten om aan de wens van een toenemend aantal opdrachtgevers te voldoen door zowel het VCA, als het ISO-9001 certificaat te behalen. Daarnaast wordt vandaag de dag met de meest geavanceerde machines gewerkt en continu geïnvesteerd in een verbeterd productieproces.

Na de crisis in 2007 flinke sprong vooruit

In de periode na het begin van de kredietcrisis (zomer 2007), liepen de werkzaamheden behoorlijk terug. Veel bouwwerkzaamheden werden stil gelegd vanwege het onzekere financiële klimaat in Nederland. In deze periode zijn er meerdere kanalenbedrijven ingekrompen of failliet gegaan. Een moeilijke periode waarin veel bedrijven in de branche hard hun best moesten doen om het hoofd boven water te houden. De Groot Luchtkanalen heeft deze crisis wel degelijk gemerkt, maar is mede door opdrachten van jarenlange relaties goed aan het werk gebleven. Nadat de financiële sector in 2011 weer aan begon te trekken is in 2013 de bouwsector ook weer opgekrabbeld. Met als resultaat dat al het werk dat in de onzekere periode rondom de crisis is blijven liggen, nu meteen weer op de markt kwam. Er was weer volop werk en voldoende uitdagende en speciale projecten.

 

Juli 2015 Overname door Dhr. K. Aben & aanstellen nieuwe directeur R. Zwagerman

Na de crisis is Dhr. Wim de Groot samen met zijn vrouw Hinke op zoek gegaan naar een opvolger voor het bedrijf, om zelf meer tijd aan reizen, hun gezin en vrijwilligerswerk te besteden. In juli 2015 heeft Dhr. Kees Aben De Groot Luchtkanalen overgenomen. Dhr. Ron Zwagerman is aangenomen om de operationele taken op zich te nemen.