Luka (Nederlandse vereniging voor luchtkanalen fabrikanten)

De Groot Luchtkanalen is een vooraanstaand lid van de Luka. De branchevereniging heeft primair als doel de bevordering van de technische ontwikkeling van luchtkanalen in al haar facetten en staat daarbij borg voor het complete kanalensysteem, inclusief de appendages.
Luka staat borg voor de kwaliteit van het complete kanalensysteem door het regelmatig te controleren op de naleving van de normen door onafhankelijke kwaliteitsfunctionarissen van TÜV Rheinland Nederland BV. Indien het kanalensysteem aan de juiste vereisten voldoet, ontvangt het Luka-lid een kwaliteits-/systeemcertificaat.
Alle leden beschikken over speciaal vakmanschap op het gebied van fabricage en montage van luchtkanaalsystemen en nemen een vooraanstaande positie in vanwege de betrouwbaarheid en reputatie die zij genieten als kwaliteitswaarborger.
Het uitdragen van kwaliteitsbewustzijn in de toepassing van de productiemethoden en te verwerken materialen, alsmede het controleren of de geleverde producten voldoen aan de Luka- kwaliteitsnormen is van doorslaggevende betekenis voor de aangesloten leden bij hun marktbenadering.