NEN-EN-ISO

De Groot Luchtkanalen is in het bezit van een NEN-EN-ISO 9001 certificaat.
Een ISO 9001-certificaat is een door een onafhankelijke partij (certificatie-instelling) geleverd bewijs dat het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie voldoet aan alle eisen uit ISO 9001.
Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie:

  • moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving
  • zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving

 

ISO 9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen.