TÜV

TÜV is een bevestiging dat ons product, dienst, proces en organisatie voldoen aan eisen die worden gesteld in wetgeving, normen en keurmerken.
Er wordt van ons verwacht dat wij aantoonbaar voldoen aan eisen. Maar ook wij verwachten dat partijen waar wij zaken mee doen aan de eisen voldoen.
De belangrijkste thema’s om betrouwbaarheid met certificaten en keurmerken te bevestigen zijn Kwaliteitsmanagement, Arboveiligheid, Voedselveiligheid, Informatiebeveiliging, Patiënt & cliëntveiligheid, Duurzaamheid en het milieu.
TÜV Rheinland is één van de belangrijkste internationale leveranciers van technische diensten voor kwaliteit en veiligheid.

www.tuv.com.nl