VCA en Veiligheid

VCA

VCA is de afkorting van Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. De Groot Luchtkanalen is als bedrijf VCA- gecertificeerd.

Daarnaast hebben alle uitvoerende medewerkers van De Groot Luchtkanalen ten minste een cursus basisveiligheid (VCA) gevolgd. Daarnaast zijn alle leidinggevenden in het bezit van een VCA Vol certificaat.

Veiligheid

De Groot Luchtkanalen hecht veel waarde aan veilig werken. Dit is op alle niveaus doorgevoerd.

Binnen De Groot Luchtkanalen is een KAM-coördinator verantwoordelijk om toe te zien op de naleving van de veiligheidsregels en om de regels rondom PBM’s regelmatig te controleren.

Onze materialen worden jaarlijks gekeurd.