Erkend Leerbedrijf

De Groot Luchtkanalen is al jaren een erkend leerbedrijf.

De wet educatie en beroepsonderwijs verplicht MBO-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit wordt de beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd.

Als erkend leerbedrijf voldoet De Groot Luchtkanalen aan de volgende voorwaarden:

1.    De Groot Luchtkanalen biedt de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.

2.    De Groot Luchtkanalen stelt een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen.

3.    De Groot Luchtkanalen is bereid om samen te werken met de school en SBB en verstrekt de daartoe benodigde informatie.

Voor meer informatie: www.s-bb.nl